wiadomosc

Prawo i podatki

Od początku naszej działalności obsługujemy wyłącznie przedsiębiorców, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe, w tym te notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w tym obsługę korporacyjną oraz podatkową dla firm. 

Obrazek ilustrujący daną specjalizację

Pomagamy w powoływaniu nowych podmiotów, przekształceniach już istniejących działalności i spółek jak i ich bieżącej obsłudze. Doskonale rozumiemy wymagania naszych Klientów, a także znamy potencjalne zagrożenia przed jakimi stają na co dzień.

Konstruujemy oraz opiniujemy umowy, kontrakty, statuty, regulaminy oraz inne dokumenty prawne, uczestniczymy w negocjacjach reprezentując naszych Klientów.  

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji, w tym Sądem Najwyższym, a także organami administracji publicznej.

Naszym Klientom pomagamy w sposób kompleksowy zapewniając zaufane wsparcie notarialne,  biegłego rewidenta, rzeczników patentowych.  

Zapewniamy szybki kontakt, skuteczną reakcję, pomoc świadczoną również w siedzibie naszych Klientów.

Strzałka symbolizująca przejście do innej strony

Powrót do Specjalizacji

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc