O Nas

Dbając o bezpieczeństwo przedsiębiorców, zapewniamy fachowe doradztwo prawne w bieżącej obsłudze firm. Udzielamy konsultacji, sporządzamy bądź opiniujemy umowy, kontrakty, statuty. Kontrolujemy regulaminy sklepów internetowych oraz serwisów w celu wyeliminowania klauzul niedozwolonych.

Dostosowujemy funkcjonowanie przedsiębiorstwa do najnowszych standardów obowiązującego prawa, zapewniając jednocześnie pełnie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Kontrolujemy, chronimy oraz na bieżąco monitorujemy wierzytelności, aby nawet w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej, zapewnić bezpieczeństwo oraz płynność finansową Twojej Firmy. Pomagamy zrozumieć najbardziej problematyczne aspekty prawne poprzez konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz szkolenia.

Proponujemy doradztwo prawne dla startupów w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, umów inwestycyjnych, zabezpieczenia majątku osobistego, optymalizację podatkową, wykorzystując w tym zakresie możliwości prawne związane z tworzeniem oraz restrukturyzacją spółek.

Z powodzeniem występujemy przed sądami I i II instancji, a także Sądem Najwyższym oraz wszelkimi organami administracji publicznej. Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych) prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Pomagamy w zabezpieczeniu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach publicznych dokonując rejestracji zbiorów danych osobowych, tworząc dokumentację wymaganą przez obowiązujące przepisy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wdrażamy u naszych Klientów procedury wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Naszą misją jest zapewnienie nowoczesnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Pragniemy minimalizować konieczność angażowania się naszych Klientów w prowadzone sprawy, stając się ich najbardziej zaufanym partnerem.
Konrad Cioczek & Jakub Szajdziński

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!