wiadomosc

Reprezentacja przed sądem powszechnym

Nasz zespół tworzą doświadczeni radcowie prawni uprawnieni do reprezentacji naszych Klientów przed sądami I i II instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Występujemy przed sądami w całej Polsce, specjalizując się w sporach gospodarczych. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu pism procesowych ale także w udziale w rozprawach. 

Pomagamy w sprawach związanych z egzekucją należności (windykacją), w tym postępowaniu polubownym, uzyskaniem nakazu zapłaty wobec dłużnika, a także reprezentacją i nadzorem w postępowaniu egzekucyjnym. Reprezentujemy pozwanych o zapłatę należności konstruując sprzeciwy, a także wstępując przed sądem. 

Naszym Klientom pomagamy nie tylko w postępowaniach uproszczonych, ale również w postepowaniach zwykłych. Zapewniamy dokładną analizę sprawy, pomoc w doborze najbardziej optymalnego postępowania w sprawie, a także profesjonalną reprezentację przed sądem.

Mamy duże doświadczenie w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a także przed sądami administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

W sprawach wykraczających poza nasze specjalizacje w tym w sprawach karnym rekomendujemy współpracę z zaufaną kancelarią adwokacką.