wiadomosc

Przekształcenie jdg w spółkę

Przekształcamy jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki z o.o. oraz inne spółki osobowe lub kapitałowe. 

Oferujemy kompleksowe doradztwo i pełną obsługę prawną całego procesu. Analizujemy szczegółowo każdy przypadek i doradzamy najlepsze rozwiązania pod kątem zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa, optymalizacji składkowej oraz podatkowej, zabezpieczenia majątku, a także innych aspektów prowadzenia działalności biznesowej. 

W ten sam sposób przekształcamy również spółki cywilne.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in.: 

Szczegółową analizę sytuacji prawnej Klienta

Wskazanie najbardziej korzystnych wariantów przekształcenia JDG w spółkę z o.o. lub inną spółkę kapitałową lub osobową

Doradztwo doradcy podatkowego

Współpracę z biegłym rewidentem

Przygotowanie korzystnej i bezpiecznej umowy spółki

Opracowanie uchwał, oświadczeń, wniosków etc.

Współpracę z renomowaną kancelarią notarialną

Asystę naszych prawników podczas czynności notarialnych

Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rejestracji w KRS

Rejestrację spółki w imieniu Klienta

Reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) i przeprowadzanie wszelkich czynności rejestrowych

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę można przeprowadzić na kilka różnych sposobów, a każdy z nich powoduje inne konsekwencje prawne i księgowe. Szczegóły takiej operacji poprzedzamy staranną analizą i dostosowujemy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zawsze też dokładnie omawiamy korzyści i ew. ryzyka z Klientem.