wiadomosc

Tworzenie i rejestracja spółek w Polsce

Zajmujemy się rejestracją działalności gospodarczej głównie w formie spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, analizując aspekty przemawiające za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, zanim nastąpi faktyczna rejestracja spółki.

Pomoc z naszej strony jest kompleksowa i dotyczy wszystkich etapów rejestracji nowego podmiotu. Od samego początku współpracy asystujemy naszym Klientom na każdym etapie powoływania spółki. Rozpoczynamy od doradztwa w wyborze najlepszej formy prawnej prowadzonej działalności, przygotowaniu umowy spółki dopasowując ją do Twoich potrzeb, sporządzeniu aktów notarialnych w kooperacji z zaufaną kancelarią notarialną, sporządzeniu wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów (uchwał i formularzy KRS), kończąc na złożeniu w Twoim imieniu wszystkich dokumentów we właściwym urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W ramach naszej działalności tworzymy m.in:

spółki cywilne

spółki jawne

spółki komandytowe

spółki partnerskie

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

spółki komandytowe z o.o.

spółki akcyjne

spółki komandytowo-akcyjne

Współpracujemy z zaufanymi partnerami, którzy pomogą Ci w prowadzeniu spółki w tym m.in. z zaufaną kancelarią notarialną, biurem księgowym, w tym księgowym zapewniającym obsługę spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych), biurem wirtualnym, doradcą podatkowym, biegłym rewidentem.