wiadomosc

Tworzenie i opiniowanie umów dla IT

Wspieramy szeroko rozumianą branżę IT poczynając od startupów, przez twórców oprogramowania, software house, web developerów, hostingodawców, aż po twórców usług SaaS, aplikacji webowych i mobilnych oraz wszelkiego rodzaju usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Tworzymy oraz opiniujemy umowy, reprezentujemy naszych Klientów w kontakcie z kontrahentami. Pomagamy rozwiązywać spory zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. 

Nasza pomoc dla firm związanych z IT jest kompleksowa i dotyka każdego z obszarów przedsięwzięć realizowanych w tej branży, zarówno w zakresie technicznym i serwisowym, jak tworzenie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania, jak i w aspekcie niematerialnym, jak licencje, przeniesienie majątkowych praw autorskich, zakup/sprzedaż lub licencjonowanie baz danych.

Dotychczas realizowaliśmy zlecenia dotyczące m.in.:

umowy wdrożeniowej (w tym Agile)

umowy o wspólne przedsięwzięcie lub konsorcjum firm IT

umowy utrzymaniowej

umowy serwisowej

umowy o świadczenie pomocy technicznej (helpdesk)

umowy licencyjnej (EULA)

umowy przenoszącej prawa autorskie do oprogramowania

umowy SaaS/Regulaminów SaaS

umowy o poufności (NDA)

umowy o wykonanie projektu IT

umowy o świadczenie usług IT (w tym programistycznych)

umowy SLA (Service Level Agreement)

umowy rozwojowej

umowy o integrację systemów informatycznych

umowy dotyczącej cloud computing

umowy o wykonanie strony internetowej

umowy z developerem

umowy z inwestorem

umowy dystrybucji oprogramowania

umowy o zakup bazy danych lub korzystanie z bazy danych

umowy o szkolenie użytkowników oprogramowania

umowy transferu technologii (lub udostępnienia know-how)

umowy założycielskiej (Founders Agreement)

Term Sheet