wiadomosc

Obsługa crowdfundingu inwestycyjnego (equity crowdfundingu)

Zabezpieczaliśmy od strony prawnej jedną z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego w Polsce – CrowdWay.pl, zapewniając doradztwo na etapie tworzenia przedsięwzięcia, skonstruowaniu zaplecza prawnego platformy, tworzenia umów inwestycyjnych, a także samej obsługi inwestycji przez platformę po jej uruchomieniu.

Nasza wiedza podparta jest praktyką, dzięki czemu nie stosujemy teoretycznych rozwiązań, ale wypracowane na konkretnych przypadkach procedury zapewniające pełnie bezpieczeństwa zarówno dla inwestorów jak i beneficjentów inwestycji.

Zapewniamy obsługę procesów związanych z pozyskiwaniem kapitału przez crowdfunding, w tym crowdfunding inwestycyjny. Oferujemy pomoc na etapie: 

Doradztwa jak w bezpieczny sposób przejść przez proces pozyskania inwestorów

Powołania podmiotu (stworzenia lub przekształcenia spółki) w najbardziej optymalnej formie prawnej

Nadzorze procesu wstąpienia inwestorów do spółki

Przeprowadzenia procesu związanego z objęciem udziałów lub zakupem akcji

Bieżącej obsługi spółki posiadającej kilkudziesięciu lub kilkuset inwestorów mniejszościowych

Wyjścia inwestorów z inwestycji

Na stałe współpracujemy z zaufaną kancelarią notarialną, z którą wypracowaliśmy wspólny sposób najbardziej optymalnej ścieżki wstąpienia inwestorów do spółki.