wiadomosc

Ochrona własności intelektualnej i znaków towarowych

Zapewniamy wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony własności przemysłowej i intelektualnej m.in. poprzez:

weryfikowanie możliwości uzyskania ochrony prawnej (badania patentowe, zdolność rejestrowa, klasyfikacje międzynarodowe, itp.)

zastrzeżenie znaku towarowego (np.: nazwa, logo firmy itp.) w kraju oraz poza jego granicami

zastrzeżenia wzorów przemysłowych w kraju oraz poza jego granicami

uzyskanie patentu na wynalazek (kraj oraz poza jego granicami)

reprezentacja w międzynarodowych postępowaniach z zakresu ochrony własności intelektualnej

wycenę znaków towarowych oraz przedsiębiorstw

rozwiązywanie konfliktów związanych z naruszeniem praw ochronnych (w tym czyny nieuczciwej konkurencji)

Zapewniamy kompleksową obsługę z udziałem doświadczonych rzeczników patentowych, radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Posiadamy stałą i rozwiniętą sieć kontaktów, dzięki czemu możemy zaproponować bardzo szeroki zakres możliwej ochrony, poczynając od poziomu krajowego, poprzez Unię Europejską, aż po kraje spoza Unii Europejskiej.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed:

Urzędem Patentowym RP w Warszawie

Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej w Alicante (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market)

Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej w Genewie (WIPO – World Intellectual Property Organization)

polskimi sądami powszechnymi w tym administracyjnymi