wiadomosc

Regulaminy i ogólne warunki umów (OWU)

Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych regulaminów dla sklepów internetowych, platform (w tym platform typu marketplace), serwisów, usług SaaS, aplikacji mobilnych i webowych. Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu umów w formie adhezyjnej, a więc takich które są narzucane przez jedną stronę obrotu handlowego.

Sporządzaliśmy ogólne warunki umów (OWU) oraz ogólne warunki handlowe (OWH) wykorzystywane w obrocie gospodarczym z udziałem konsumentów (B2C), a także przedsiębiorców (B2B) zarówno przy świadczeniu usług drogą elektroniczną jak i w obrocie „analogowym”.

W ramach naszej pomocy możesz liczyć na wsparcie w zakresie treści umów, a także ich praktycznego zastosowania. Pomagamy w implementowaniu regulaminów na stronach www, szczegółowo wskazując sposób zastosowania dokumentacji, a także wszystkie wymagane przez prawo oświadczenia i zgody.

Przygotowane przez nas dokumenty szyte są na miarę, a to oznacza, że nie wymagają żadnej ingerencji z Twojej strony, poza zamieszczeniem ich we wskazanych przez nas miejscach na stronie lub w aplikacji. Mamy bogate doświadczenie w zabezpieczeniu obrotu handlowego z udziałem konsumentów, a więc tworzeniu takich dokumentów, aby nie zawierały klauzul niedozwolonych, za których stosowanie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę nawet do 10% zeszłorocznego przychodu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę nawet do 10% zeszłorocznego przychodu. 

Zapewniamy stałe monitorowanie sporządzonych przez nas dokumentów zapewniając zgodność z prawem – raz w miesiącu przesyłamy raport, w ramach którego informujemy o aktualności przygotowanego przez nas dokumentu. W przypadku podejrzenia pojawienia się w dokumentacji zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem lub takich, które miałyby znamiona klauzul niedozwolonych, eliminujemy zapisy i przesyłamy uaktualniony dokument do naszego Klienta.

Współpracując z doświadczonymi tłumaczami, tworzymy dokumenty we wszystkich językach świata.