wiadomosc

Ochrona danych osobowych

Od ponad 11 lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (RODO – GDPR). Tworzymy i wdrażamy procedury ale też świadczymy usługę Inspektora Ochrony Danych - obecnie dla blisko 100 podmiotów z całej Polski.

Przeprowadzamy audyty, tworzymy wymaganą przez RODO – GDPR dokumentację, wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych, obsługujemy incydenty i zgłoszenia naruszeń, czy skargi składane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obrazek ilustrujący daną specjalizację

Zapewniamy usługę pełnego outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych, co realnie wiąże się z oddelegowaniem do nas wszelkich zagadnień dotyczących danych osobowych. 

Reprezentujemy naszych Klientów nie tylko przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych np. w razie kontroli, ale także w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Zapewniamy wsparcie w audycie systemów informatycznych, przeprowadzania testów penetracyjnych, weryfikacji bezpieczeństwa programów, serwisów i aplikacji. 

Usługi przez nas świadczone mają charakter kompleksowy, Twoja rola ograniczona jest do niezbędnego minimum związanego z zapoznaniem się ze stworzonymi procedurami, dokumentacją, jej podpisaniem oraz stosowaniem.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in:

Audyt weryfikujący wymagania przedsiębiorstwa w związku z przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO – GDPR), w tym audyt systemów i komunikacji informatycznej

Sporządzenie analizy ryzyka

Opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO – GDPR z uwzględnieniem charakterystyki Twojej Firmy

Stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityk ochrony danych, polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.

Tworzenie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pomoc w stworzeniu lub dostosowaniu już istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR

Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych (ADO), Inspektorów Ochrony Danych  (IOD) oraz pracowników firm, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych

Weryfikację procedur wdrożonych przez inne kancelarie i firmy

Przejęcie roli Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Wspieramy w przypadku kontroli prowadzonej przez urzędników Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przeprowadzamy audyt przed kontrolą oraz eliminujemy istniejące braki.

Strzałka symbolizująca przejście do innej strony

Powrót do Specjalizacji

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc