wiadomosc

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Funkcję IOD możemy sprawować zarówno w sytuacji, kiedy jest to wymagane przez przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO – GDPR), jak i w sytuacji kiedy administrator danych osobowych postanowi z własnej woli przenieść na nas obowiązki związane z dostosowaniem i obsługą swojej firmy w zgodzie z RODO. 

Decydując się na powierzenie nam funkcji Inspektora Ochrony Danych zyskujesz spokój oraz pewność, że Twoja organizacja będzie odpowiednio przygotowana do obowiązków jakie nakłada na nie RODO. W ramach naszej pomocy zapewniamy udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz stałą aktualizację procedur Twojej organizacji, tak aby pozostawały one zgodne zarówno z RODO, polskimi przepisami oraz linią orzeczniczą Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sądów.

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) zapewniamy m.in.: 

Szczegółowy audyt pod kątem pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych, w tym audyt systemów informatycznych

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Wprowadzenie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, a przy tym niekolidujących z codziennym funkcjonowaniem Twojej organizacji

Stworzenie wewnętrznych procedur – polityki ochrony danych osobowych

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, a także kategorii czynności przetwarzania

Prowadzenie rejestru naruszeń oraz współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Stałe doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych i pomoc w ich ochronie

Stanowienie puntu kontaktowego dla organu nadzorczego (UODO) oraz osób których dane dotyczą

Przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób których dane dotyczą

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz Twojej organizacji

Analizowanie dokumentacji, w tym umów i kontraktów w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych

Szkolenia pracowników oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Jako IOD działamy zapewniając stałą aktualizację procedur, szkolenia oraz nadzór nad pracownikami. 

Korzystając z outsourcingu Inspektora Ochrony Danych w naszej kancelarii zyskujesz stały dostęp do specjalistów z zakresu danych osobowych i ich ochrony. Możemy reprezentować się przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.