wiadomosc

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje dla przedsiębiorstw i instytucji, jednostek administracji publicznej oraz samorządów, pracowników różnych grup zawodowych, w tym kadry menedżerskiej. 

Projektujemy szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych Klientów, realizując je w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. 

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju, w siedzibie Klienta lub miejscu przez niego wskazanym również w formie on-line (webinaria, Skype, MS Teams).

Proponujemy szkolenia z tematyki prawnej oraz około prawnej, a także ochrony danych osobowych dotyczące m.in.: 

prawa autorskiego oraz własności intelektualnej

prawa pracy oraz praw pracowników (mobbing)

prawa gospodarczego i prowadzenia działalności

prawa handlowego, prawa spółek i ich obsługi

prawa konsumenckiego, sprzedaży i świadczenia usług na rzecz konsumentów

ochrony danych osobowych i RODO – GDPR

ochrony danych osobowych w działach kadrowo – placowych RODO – GDPR 

windykacji na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym

Podczas szkoleń pracujemy w oparciu o studium i analizę przypadku (case study), wykłady interaktywne, pracę zespołową oraz dyskusje grupowe. Naszym Klientom zapewniamy kadrę doświadczonych trenerów-prawników z praktyką i sukcesami w realizowanych projektach.