wiadomosc
2024-01-11

Zmiany zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z pracą zdalną.

Jakub-B

Jakub Błaszkowski

Wspieramy naszych Klientów w codziennym prowadzeniu ich biznesu. Wierzymy, że traktowanie Klienta w sposób uczciwy i z należytym szacunkiem, to najwyższa wartość jaką możemy się kierować. Biorąc pod uwagę tę filozofię, nie jest zaskoczeniem, że większość naszych nowych Klientów dołączyła do nas z polecenia obecnych.

Nowe zmiany zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Jeżeli w Twojej firmie wprowadzona została możliwość pracy zdalnej, powinieneś wiedzieć jakie zmiany w tym zakresie wdrożyć najpóźniej do 17 maja 2024 r.

Zmiany dotyczą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, a więc wszędzie tam, gdzie do pracy używany jest laptop, czy komputer stacjonarny.

Przede wszystkim zasady wyposażenia stanowiska pracy mają zastosowanie do osób zatrudnionych na umowie o pracę, stażystów, praktykantów – bez względu na to czy pracują na własnym sprzęcie czy sprzęcie udostępnionym przez pracodawcę.

Ustawodawca określił szczegóły dotyczące wyposażenia stanowiska pracy wskazując na konkretne obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

 

Obowiązki pracodawcy.

Wg nowych przepisów, zgodnie z rozporządzeniem i stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, do dnia 17.05.2024 r. należy wyposażyć stanowiska pracy zdalnej:

1. obowiązkowo - w podstawkę pod laptop, albo w monitor stacjonarny, albo w stację dokującą;

2. obowiązkowo - mysz;

3. obowiązkowo - klawiaturę;

4. opcjonalnie, na życzenie pracownika – podnóżek;

5. opcjonalnie, na życzenie pracownika – jeżeli pracownik wykonuje pracę na dokumentach stanowiących wydruki - uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika;

6. inne wyposażenie jeżeli jest wykorzystywane na danym stanowisku - stacja dysków, drukarka, skaner;

Obowiązki pracownika.

Pracownik, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, samodzielnie organizuje sobie:

1. stół/biurko z matowym blatem, zapewniający wystarczającą powierzchnię do wykonywania pracy zdalnej, w tym umieszczenia na nim narzędzi pracy.

2. krzesło posiadające co najmniej następujące cechy:

- stabilne z podstawą pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

- regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

 - wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,

- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

- regulowane podłokietniki.

3. Oświetlenie:

- oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

- należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od monitora ekranowego, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy.

 

Pracodawca zobowiązany jest do opracowania zasad bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej, a wspomniane zasady powinny być udostępnione pracownikom wraz z odebraniem od nich oświadczeń w formie pisemnej lub mailowej, że zapoznali się z treścią zasad.

 

W ramach opracowanych zasad pracodawca powinien określić procedury, jakie należy podjąć:

1. przed rozpoczęciem pracy jak np. właściwe przygotowanie miejsca do wykonywania pracy, oświetlenie stanowiska pracy, ustawienia siedziska, monitora etc.

2. W trakcie wykonywania pracy jak np. zasady użytkowania sprzętu z zachowaniem przerw, stosowaniem okularów korekcyjnych lub soczewek podczas pracy przy monitorze ekranowym.

3. Po zakończeniu pracy jak wyłączenie urządzeń, zabezpieczenie dokumentacji na której wykonywana była praca przed dostępem osób trzecich.

4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia postanowień rozporządzenia, skontaktuj się z nami!

Jakub-B

Jakub Błaszkowski

Wspieramy naszych Klientów w codziennym prowadzeniu ich biznesu. Wierzymy, że traktowanie Klienta w sposób uczciwy i z należytym szacunkiem, to najwyższa wartość jaką możemy się kierować. Biorąc pod uwagę tę filozofię, nie jest zaskoczeniem, że większość naszych nowych Klientów dołączyła do nas z polecenia obecnych.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc