wiadomosc
2022-07-27

Czy możemy żądać od pracownika dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

portfel-dowod-osobisty-1270x846

Pracodawca może żądać od pracownika okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W tym miejscu trzeba pamiętać, że dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport, nie jest nim natomiast np. prawo jazdy.

W kodeksie pracy przewidziana jest możliwość weryfikacji dokumentów przez pracodawcę, jeżeli jej celem jest potwierdzenie czy podane przez kandydata do pracy czy pracownika dane osobowe są prawidłowe. Co do zasady i tak się przyjęło w praktyce, przekazanie przez pracownika (czy kandydata do pracy) danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

Pracodawca może jednak żądać udokumentowania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Istotnym jest również fakt, że udokumentowanie danych osobowych nie jest tożsame z możliwością skanowania lub kserowania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie jest również możliwe pobieranie i wykorzystywanie innych danych, które znajdują się w dowodzie osobistym czy paszporcie, a których nie możemy przetwarzać w oparciu przepisy kodeksu pracy (art. 22(1)) lub innych przepisów, które w tym zakresie będą miały zastosowanie.

Co również istotne, weryfikacji może podlegać prawidłowość tylko tych danych, które pobieramy od pracownika, należy też pamiętać, że nie mogą być one przetwarzane w innym celu niż ten związany z rekrutacją czy zatrudnieniem.

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc