Prawo Turystyczne i obsługa biur podróży

Wspieramy przedsiębiorstwa związane z organizacją imprez turystycznych oraz podmioty ułatwiające  nabywanie powiązanych usług turystycznych. Wśród naszych Klientów są m.in. biura podróży, touroperatorzy, agenci, pośrednicy, hotele, a także operatorzy serwisów, platform, a także aplikacji turystycznych.

 

Korzystając z naszych usług możesz posługiwać się certyfikatem, potwierdzającym zgodność z prawem prowadzonej działalności.

Naszym klientom proponujemy m.in.: 

Sporządzenie, weryfikację oraz stałą kontrolę Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych (OWŚUT)

Tworzenie oraz opiniowanie regulaminów serwisów umożliwiających rezerwację oraz zakup imprez turystycznych

Obsługę reklamacji

Sporządzanie oraz opiniowanie umów z klientami oraz kontrahentami

Reprezentację przed sądami I i II instancji w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także organami administracji publicznej, w tym Marszałkami Województw, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Wdrożenie procedur dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO – GDPR (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dzięki wieloletniej współpracy z organizacjami turystycznymi w tym m.in. z Dolnośląską Izbą Turystyki oraz Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, a także stałej obsłudze kilkudziesięciu organizatorów turystyki, jesteśmy świadomi tego, jak funkcjonuje prawo w tej branży i możemy zaproponować pomoc w najbardziej skomplikowanych sprawach. 

Obszar naszej pomocy obejmuje:

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button