wiadomosc
2016-10-10

[Case study] CrowdWay.pl czyli o tym jak zdobyć ponad 200 000 złotych na rozwój swojego projektu

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

case-study-crowdway-pl-czyli-o-tym-jak-zdobyc-ponad-200-000-zlotych-na-rozwoj-swojego-projektu

CrowdWay.pl to platforma oferująca crowdfunding inwestycyjny (udziałowy i dłużny), a więc finansowanie społecznościowe w oparciu o udział w inwestycji. Platforma bliska nam, ponieważ to właśnie nasza kancelaria była bezpośrednio odpowiedzialna za przygotowanie zaplecza prawnego CrowdWay.pl. Wspomniane dotyczyło m.in. umów inwestycyjnych, a także samego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprawa nie należała do najprostszych, ponieważ CrowdWay.pl jest jednym z pionierów na polskim rynku, jeżeli chodzi crowdfunding udziałowy, co za tym idzie od strony prawnej, musieliśmy przecierać szlaki.

CrowdWay.pl to także platforma, która w ostatnim czasie z sukcesem zakończyła pierwszy projekt pozyskania kapitału dla właściciela aplikacji drBarbara. Aplikacja za pośrednictwem platformy pozyskała ponad 200 000 złotych od inwestorów, którzy w zamian za wsparcie stali się udziałowcami spółki z o.o. odpowiedzialnej za aplikację. Zespół CrowdWay pozyskał kapitał w zaledwie kilka dni, kończąc swój pierwszy projekt brawurowym sukcesem.

Od strony prawnej 26 inwestorów – nowych udziałowców – w pierwszej kolejności, poprzez akceptację regulaminu platformy zawarło umowę z CrowdWay.pl w ramach której mogli skorzystać z jej funkcjonalności zainwestować w aplikację drBarbara. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej w związku z tym cała procedura sprowadza się do jej zaakceptowania, a także kliknięcia potwierdzenia jej warunków na stronie www.

W zamian za wsparcie inwestor zostawał udziałowcem spółki z o.o. przez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym. Do faktycznego objęcia udziałów doszło podczas zgromadzenia wspólników, które odbyło się w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, a podczas którego reprezentowałem osobiście wszystkich 26 inwestorów. Reprezentacja wynikała z pełnomocnictwa udzielonego mi w formie aktu notarialnego. Aby udzielić takiego pełnomocnictwa każdy z inwestorów udał się do wybranej przez siebie kancelarii notarialnej, w której w oparciu o wcześniej przygotowany przez nas wzór pełnomocnictwa, zostało udzielone mi odpowiednie umocowanie. Odpisy pełnomocnictw zostały przesłane bezpośrednio do naszej kancelarii.

Całość akcji zamknęła się w trochę ponad trzy tygodnie, od pozyskania inwestorów, zgromadzenia przez CrowdWay.pl na rzecz aplikacji drBarbara ponad 200 000 złotych, do faktycznego przystąpienia do Spółki nowych wspólników. Obecnie zmiany w spółce są na etapie procedowania przez sąd rejestrowy, za co również odpowiedzialna jest oraz nadzoruje nasza kancelaria. Aplikacja drBarbara przeznacza pozyskane środki na dalszy rozwój i ekspansję zagraniczną.

O tym jak wyglądał proces związany z pozyskaniem kapitału pisze również CEO CrowdWay.pl, Pan Piotr Apanasowicz link.

My ze swojej strony z pełną odpowiedzialnością polecamy korzystanie z platformy CrowdWay.pl!

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc