wiadomosc
Katarzyna Żółkiewicz

HR Business Partner

Pełniąc rolę HR Business Partnera pracuję zawsze blisko ludzi i biznesu. Łączę wiedzę merytoryczną, umiejętności menadżerskie i trenerskie z doświadczeniem biznesowym.

telefonmailLinkedin
Kasia-Ż

Od roku 2010  jestem związana zawodowo z obszarem HR. Swoje doświadczenie zbudowałam pracując w działach personalnych firm z branży usługowej, handlowej i bankowej pracując na stanowiskach: HR Managera, trenera i facylitatora, coacha, rekrutera i assesora.

Jestem absolwentką kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami oraz Coaching Menadżerski. Nowoczesne narzędzia do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji akredytowany przez ICF na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Jestem certyfikowanym Trenerem Biznesu i Coachem. Certyfikowanym RMP (Reiss Motivation Profile) Masterem pracującym z klientami jedyną metodyką, która mierzy w naukowy sposób motywację wewnętrzną człowieka.  Certyfikowanym trenerem międzynarodowego narzędzia Extended DISC, które bada style ludzkich zachowań, pomaga ulepszyć relacje i komunikację oraz odkryć mocne strony i talenty. Uczestniczyłam w licznych kursach specjalistycznych z obszaru rekrutacji, komunikacji, współpracy, zarządzania i budowania zespołów oraz rozwoju osobistego.

Z zamiłowania i praktyki zawodowej:

 • ekspert HR i Partner biznesowy w zakresie tworzenia strategii personalnych, zarządzania projektami HR, wdrażania procesów oraz narzędzi HR.
 • HR Manager prowadzący projekty HR związane m.in. z wdrażaniem procesów tj.:

  - rekrutacja, onboarding i outplacement,
  - diagnoza kompetencji i ocena pracownicza,
  - budowanie ścieżek rozwoju, sukcesji i awansów oraz zarządzanie talentami,
  - budowanie efektywnych zespołów,
  - budowanie systemów motywacyjnych i wynagrodzeń,
  - employer branding i budowanie kultury organizacyjnej.

 • Rekruter i Assesor realizujący procesy rekrutacyjne na stanowiska menadżerskie i specjalistyczne oraz procesy diagnozy potencjału w oparciu o wartości, kulturę i cele organizacji.
 • Trener i Facylitator umiejętności menadżerskich, organizacyjnych i interpersonalnych oraz obsługi klienta. Doradca menadżerów w zakresie budowania efektywnych zespołów.
 • Coach prowadzący procesy menadżerskie, indywidualne i zespołowe pracujący w oparciu o kodeks etyczny i standardy ICF.
 • Certyfikowany Konsultant Extended DISC.
 • Certyfikowany RMP Master.

W codziennej współpracy z Klientami opieram się na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Priorytetem zawsze jest dla mnie człowiek. Pracując z ludźmi wzmacniam i inspiruję innych w drodze do realizacji ich celu, jednocześnie dbając, aby rozwój ich kompetencji był elementem strategii przedsiębiorstw, w których funkcjonują.

Jako HR-owiec podążam za aktualnymi trendami i sprawdzonymi metodami, a jako człowiek dbam o systematyczny rozwój osobisty. Wyznaję zasadę, że największym bogactwem jest robienie zawodowo, tego co kochasz, a będąc bezkompromisowo nastawiona na rozwój i poszukiwanie wyzwań, każde kolejne wyzwanie w obszarze HR pozwala mi wzrastać.

Interesują mnie: ludzie i książki. Odpoczywam: słuchając muzyki i jeżdżąc autem. Poza pracą: odkrywam możliwości Treningu EMS. Moja przyjaciółka powiedziałaby o mnie: profesjonalizm we wszystkich podejmowanych wyzwaniach, życzliwość, uśmiech i odpowiedzialność na co dzień.

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc