wiadomosc
2021-04-26

Sprawdź, czego potrzebujesz, aby działać zgodnie z prawem, prowadząc biznes online

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

sprawdz-czego-potrzebujesz-aby-dzialac-zgodnie-z-prawem-prowadzac-biznes-online

Niezależnie od tego, czy planujesz prowadzić sprzedaż w sklepie internetowym, świadczenie usług online przez serwisy lub platformy internetowe, czy oferowanie usługi w modelu SaaS, polskie prawo wymaga od Ciebie spełnienia określonych wymogów.  

  • Regulamin – posiadanie regulaminu jest wymagane przez przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin to specyficzny rodzaj umowy, tzw. umowa adhezyjna, czyli taka, której strony nie negocjują, ale jedna przedstawia treść umowy, a druga ją akceptuje bez negocjowania. Brak możliwości negocjacji sprawia, że w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów, to przedsiębiorca (administrator sklepu/serwisu/aplikacji) musi zadbać  o to, aby regulamin był zgodny z prawem oraz nie zawierał tzw. klauzul niedozwolonych. 
  • Niestosowanie klauzul niedozwolonych – klauzule niedozwolone to takie zapisy, które ograniczają prawa konsumentów. Co ważne, samo zastosowanie klauzuli na stronie www czy w regulaminie może być traktowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jako ograniczanie ich praw, a co za tym idzie, może wiązać się z nałożeniem kary do 10% zeszłorocznego przychodu, nawet jeżeli nikt z Twoich klientów nie został w żaden sposób poszkodowany. 
  • Polityka prywatności – to inaczej według RODO tzw. obowiązek informacyjny, a więc zbiór zasad i informacji dotyczących tego, w jaki sposób administrator danych osobowych (właściciel sklepu, serwisu lub aplikacji) przetwarza dane osobowe użytkowników. W zgodzie z RODO każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, musi zostać poinformowany o szczegółach tego przetwarzania (RODO zawiera 12 punktów, o których trzeba poinformować osoby, których dane przetwarzasz). 
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa do przetwarzania danych osobowych może być różna. Tam, gdzie nie będzie to realizacja umowy (akceptacją regulaminu), koniecznym będzie odebranie osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze trzeba odbierać, ale jeżeli już pojawi się taka konieczność, brak odebrania zgody będzie jednym z najpoważniejszych naruszeń RODO. 
  • Zgody na newsletter – jeżeli planujesz prowadzenie newslettera, to musisz wiedzieć, że to już forma usługi świadczonej online, która od strony prawnej polega na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną. Aby taka wysyłka była legalna, koniecznym jest odebranie zgody na jej przesyłanie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach odbieranie takiej zgody nie będzie konieczne. 
  • Procedury RODO – każdy administrator danych osobowych, a więc ten, kto ustala cele przetwarzania danych osobowych (właściciel sklepu/serwisu/aplikacji), zobowiązany jest przetwarzać je w sposób zgodny z RODO, a to oznacza, że powinien przeprowadzić analizę ryzyka, wdrożyć politykę ochrony danych osobowych, prowadzić rejestry czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr naruszeń, a także m.in. zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym dane zostały do przetwarzania powierzone, spełnić obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób, których dane przetwarza np. klientów, kontrahentów, pracowników etc. Co ważne, zagadnienie RODO dotyczy ogółu działalności, a nie tylko sklepu, serwisu czy aplikacji. 
  • Polityka plików Cookies – jeżeli Twój sklep serwis lub aplikacja wykorzystuje technologię plików Cookies, to musisz poinformować o tym swoich użytkowników i zapewnić im (o ile to wykonalne) możliwość korzystania ze sklepu, serwisu lub aplikacji bez zapisywania plików Cookies. Zagadnienia te regulowane są przez ustawę odnośnie prawa telekomunikacyjnego, ale w określonych sytuacjach może dotyczyć również RODO. 

Wspomniane powyżej wymogi to absolutne minimum, które trzeba uwzględnić, chcąc działać legalnie online. Może się jednak okazać, że przez wzgląd na specyfikę prowadzonego przez Ciebie biznesu, zakres wspomnianych dokumentów będzie szerszy. 

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc