wiadomosc
2016-05-17

Co to jest terms and conditions? Co to jest privacy policy?

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

co-to-jest-terms-and-conditions-co-to-jest-privacy-policy

Terms and conditions.

W największym skrócie „term and conditions” oznacza regulamin. W przełożeniu na polskie realia prawne przez term and conditions można rozumieć zarówno regulamin sprzedaży w sklepie internetowym jak i regulamin świadczenia usług np. w serwisie lub aplikacji mobilnej/webowej.

Podobnie jak w innych krajach europejskich, a także w USA, w Polsce posiadanie regulaminu jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a nie jego uprawnieniem. Regulamin jest bowiem specyficzną formą umowy, jaką administrator sklepu lub serwisu (również aplikacji) zawiera z użytkownikiem. Umowa ta w prawie określana jest jako tzw. umowa adhezyjna, a więc taka która jest narzucana przez jedną stronę, a druga strona może ją bez negocjacji przyjąć lub nie. Przyjęcie umowy przez użytkownika odbywa się przez złożenie jednostronnego oświadczenia o jej akceptacji. Najczęściej takie oświadczenie znajduje się pod formularzem utworzenia konta i brzmi ono np.:

„Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuje postanowienia regulaminu.”

Fakt, że umowa nie może być negocjowana istotny jest szczególnie w relacji B2C, a więc tam gdzie dochodzi do obrotu między przedsiębiorcą, a konsumentem (konsument to osoba dokonująca zakupu towaru lub usługi w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową). Polski ustawodawca zakłada, że przedsiębiorca jako profesjonalny uczestnik obrotu handlowego, zobowiązany jest do zadbania o respektowanie praw konsumentów, a więc przygotowanie w taki sposób regulaminu, aby nie zawierał on zapisów ograniczających jego prawa (tzw. klauzul niedozwolonych). Jeżeli takie zapisy znajdują się w regulaminie mogą one być uznane za nieważne, a sam przedsiębiorca za ich stosowanie może zostać pozwany przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) i ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) karą opiewającą na nawet 10% zeszłorocznego przychodu.

Privacy policy.

Przez privacy policy należy rozumieć politykę prywatności, dotyczącą aspektów związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych użytkowników, sklepów, serwisów, czy aplikacji. Podobnie jak w Europie czy USA w Polsce również posiadanie polityki prywatności jest obowiązkiem administratora danych osobowych (a więc podmiotu który dane osobowe przetwarza), a nie jego uprawnieniem. Sam dokument ma służyć poinformowaniu osoby której dane będą przetwarzane o tym kto, w jaki sposób i w jakim celu dane będzie przetwarzał. Dodatkowo w dokumencie powinna zawarta być informacja o prawach i obowiązkach zarówno osoby której dane dotyczą, jak i administratora przetwarzającego dane osobowe. Polityka prywatności nie jest specyficzną formą umowy tak jak w przypadku regulaminu, ma ona natomiast spełniać obowiązek informacyjny, który wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik sklepu, serwisu czy aplikacji nie musi akceptować postanowień polityki prywatności, jest jednak wymagane, aby wyraził on zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jakimś konkretnym celu np. do realizacji umowy, a sposób przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych powinien być wskazany właśnie w polityce prywatności.

Jakub-Sz

Jakub Szajdziński

Specjalizuję się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc