wiadomosc
2021-05-17

Co musi zawierać umowa o organizację imprezy turystycznej?

Konrad-C

Konrad Cioczek

Specjalizuję się w prawie nowych technologii, prawie e-commerce, ochronie własności intelektualnej oraz prawie podatkowym.

co-musi-zawierac-umowa-o-organizacje-imprezy-turystycznej

Według ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, a więc działający w branży turystycznej, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu. 

Organizator turystyki zobowiązany jest do przekazania klientowi określonych  informacji przed zawarciem umowy. W praktyce informacje te przekazuje się poprzez umowę i załączniki do niej. Najczęściej polecaną konstrukcją są: Ogólne Warunki Świadczenia Usług Turystycznych + Umowa + oferta jako załącznik. 

Prawidłowe spełnienie obowiązków informacyjnych ma bardzo duże znaczenie dla Organizatora turystyki, ponieważ w przypadku nieprawidłowości konsument uzyskuje dodatkowe uprawnienia, a sam Organizator naraża się na odpowiedzialność z tytułu tychże błędów. 

Checklista najważniejszych zagadnień 

Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać następujące elementy: 

 • dane organizatora turystyki oraz osób go reprezentujących, 
 • informacje dotyczące gwarancji bankowych, finansowych, ubezpieczeń, itp., wraz ze wskazaniem podmiotów zapewniających te zabezpieczenia, 
 • określenie odpowiedzialności za podwykonawców, 
 • określenie głównych właściwości imprezy turystycznej, w tym m.in.: miejsce pobytu, trasa, czas trwania imprezy, przybliżona data początkowa i końcowa, liczba noclegów, rodzaj, klasa, kategoria lub charakter środka transportu, informacje dotyczące przejazdów, położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, liczba i rodzaj posiłków, szczegółowy program zwiedzania, itp., 
 • informacje dotyczące płatności: cena imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami (lub – jeśli nie można ich wskazać w dniu zawarcia umowy – informacje o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony), kwota lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej, termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy, 
 • określenie minimalnej liczby uczestników wraz z terminem powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, 
 • informacje o możliwości rozwiązania umowy i konsekwencjach z tym związanych, 
 • ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, 
 • informacje o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci, 
 • informacje na temat możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na innego podróżnego,  
 • wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora turystyki i na które strony umowy o udział w imprezie turystycznej wyraziły zgodę, 
 • informacje na temat sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich, 
 • prawa i obowiązki podróżnego w trakcie trwania imprezy turystycznej, 
 • informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu. 
Konrad-C

Konrad Cioczek

Specjalizuję się w prawie nowych technologii, prawie e-commerce, ochronie własności intelektualnej oraz prawie podatkowym.

Poprzedni post

Następny post

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc