O Nas

Dbając o bezpieczeństwo przedsiębiorców, zapewniamy fachowe doradztwo prawne w bieżącej obsłudze firm. Udzielamy konsultacji, sporządzamy bądź opiniujemy umowy, kontrakty, statuty. Kontrolujemy regulaminy sklepów internetowych oraz serwisów w celu wyeliminowania klauzul niedozwolonych.

Dostosowujemy funkcjonowanie przedsiębiorstwa do najnowszych standardów obowiązującego prawa, zapewniając jednocześnie pełnie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Kontrolujemy, chronimy oraz na bieżąco monitorujemy wierzytelności, aby nawet w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej, zapewnić bezpieczeństwo oraz płynność finansową Twojej Firmy. Pomagamy zrozumieć najbardziej problematyczne aspekty prawne poprzez konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz szkolenia.

Proponujemy doradztwo prawne dla startupów w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, umów inwestycyjnych, zabezpieczenia majątku osobistego, optymalizację podatkową, wykorzystując w tym zakresie możliwości prawne związane z tworzeniem oraz restrukturyzacją spółek.

Z powodzeniem występujemy przed sądami I i II instancji, a także Sądem Najwyższym oraz wszelkimi organami administracji publicznej. Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych) prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Pomagamy w zabezpieczeniu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach publicznych dokonując rejestracji zbiorów danych osobowych, tworząc dokumentację wymaganą przez obowiązujące przepisy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Naszą misją jest zapewnienie nowoczesnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Zapewniamy doświadczenie, szybki kontakt i skuteczność w działaniu!
Konrad Cioczek & Jakub Szajdziński

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!