O Nas

Dbamy o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstw, reprezentujemy przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej. Zapewniamy fachowe doradztwo prawne w bieżącej obsłudze firm. Udzielamy konsultacji, sporządzamy bądź opiniujemy umowy, kontrakty, statuty. Kontrolujemy regulaminy sklepów internetowych oraz serwisów w celu wyeliminowania klauzul niedozwolonych.

Dostosowujemy funkcjonowanie przedsiębiorstwa do najnowszych standardów obowiązującego prawa, zapewniając jednocześnie pełnie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Kontrolujemy, chronimy oraz na bieżąco monitorujemy wierzytelności, aby nawet w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej, zapewnić bezpieczeństwo oraz płynność finansową Twojej Firmy. Pomagamy zrozumieć najbardziej problematyczne aspekty prawne poprzez konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz szkolenia.

Proponujemy doradztwo prawne dla startupów w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, umów inwestycyjnych, zabezpieczenia majątku osobistego, optymalizację podatkową, wykorzystując w tym zakresie możliwości prawne związane z tworzeniem oraz restrukturyzacją spółek.

Z powodzeniem występujemy przed sądami I i II instancji, a także Sądem Najwyższym oraz wszelkimi organami administracji publicznej. Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych) prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Pomagamy w zabezpieczeniu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach publicznych pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych. Tworzymy dokumentację wymaganą przez obowiązujące przepisy oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wdrażamy u naszych Klientów procedury wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO – GDPR). 

Naszą misją jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, przy jednoczesnej minimalizacji zaangażowania naszych Klientów w prowadzone sprawy, stając się ich najbardziej zaufanym partnerem.
Konrad Cioczek & Jakub Szajdziński

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!