Dariusz bigus

Radca prawny/of counsel

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: WR-2927). 

Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań sądowych i jest to główny obszar moich zainteresowań. Starannie poczynione przygotowanie strategii na sprawę w kontekście posiadanych dowodów, obowiązujących procedur i prawa materialnego jest dla mnie istotą przystąpienia do sporu. Identyfikacja oraz rozstrzyganie spornych kwestii faktycznych oraz prawnych na tle sprzecznych stanowisk stron uważam za najciekawszy aspekt działalności profesjonalnego pełnomocnika. Za trzon wykonywania zawodu uważam możliwość bezpośredniej interakcji z sądem oraz działania za klienta na rozprawie. 

W kancelarii świadczę pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sądowych spraw gospodarczych o charakterze spornym, w tym dochodzenia należności oraz obrony przed takimi roszczeniami.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button