Czerwiec 14

Polish Tech Night – wrasztaty Berlin 21.06.2017

W imieniu naszego Partnera z Niemiec – Kancelarii HÄRTING Rechtsanwälte, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach. W ramach spotkania poruszone zostaną najważniejsze kwestie prawne, dotyczące bezpośrednio niemieckiego prawa cywilnego. To zagadnienia które każdy Start-up myślący poważnie o rozpoczęciu działalności w Niemczech lub planujący rozpoczęcie sprzedaży transgranicznej musi znać! Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona,.

Grudzień 16

Sprzedaż za granicę w sklepie internetowym – jak zacząć?

Sprzedaż za granicę w sklepie internetowym – jak zacząć?

Sposób prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym poza granice naszego kraju, mając jednocześnie siedzibę w Polsce może być dwojaki i znacznie różny pod względem zainwestowanych w przedsięwzięcie środków. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż swoich towarów lub usług na rzecz konsumentów musi pamiętać, że jest to grupa szczególnie uprzywilejowana. Uprzywilejowanie polega na konieczności dbania przez przedsiębiorcę o.

Grudzień 9

List otwarty do Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

List otwarty do Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W ostatnich dniach Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Pan Cezary Kaźmierczak, opublikował list otwarty do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. List można znaleźć m.in. na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (link). We wspomnianym liście Pan Prezes Cezary Kaźmierczak domaga się od Prezesa UOKiK zajęcia stanowiska w sprawie działań, a właściwie ich braku, w stosunku.

Listopad 28

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym – 5 punktów o których trzeba pamiętać.

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym – 5 punktów o których trzeba pamiętać.

Każdy kto pobiera i wykorzystuje dane osobowe zobowiązany jest do ich przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez przetwarzanie danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych należy rozumieć wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji w tym ich przechowywanie, wykorzystywanie do zrealizowania zawartej umowy, czy wysyłania newslettera. Każdy z przytoczonych powyżej przykładów ma miejsce w.

Październik 10

[Case study] CrowdWay.pl czyli o tym jak zdobyć ponad 200 000 złotych na rozwój swojego projektu.

[Case study] CrowdWay.pl czyli o tym jak zdobyć ponad 200 000 złotych na rozwój swojego projektu.

CrowdWay.pl to platforma oferująca crowdfunding inwestycyjny (udziałowy i dłużny), a więc finansowanie społecznościowe w oparciu o udział w inwestycji. Platforma bliska nam, ponieważ to właśnie nasza kancelaria była bezpośrednio odpowiedzialna za przygotowanie zaplecza prawnego CrowdWay.pl. Wspomniane dotyczyło m.in. umów inwestycyjnych, a także samego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprawa nie należała do najprostszych, ponieważ CrowdWay.pl.

Październik 5

Odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja. Czym się różnią? Jak je stosować? Część II – Rękojmia

Odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja. Czym się różnią? Jak je stosować? Część II – Rękojmia

Podobnie, jak prawo do odstąpienia od umowy, także rękojmia jest uregulowana ustawowo, z tą jednak różnicą, że nie dotyczy tylko umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość ale również sprzedaży w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z treścią art. 556 Kodeksu cywilnego „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub.

NEWER OLDER 1 2 8 9