Prosta spółka akcyjna – czym różni się od spółki z o.o. i spółki akcyjnej?

Struktura majątkowa Prosta spółka akcyjna a. Odejście od kapitału zakładowego spółki na rzecz kapitału akcyjnego, wprowadzenie minimalnego kapitału akcyjnego na poziomie 1 zł,  b. W spółce funkcjonują akcje, które wpływają na wysokość kapitału akcyjnego (akcje objęte za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadające zdolność aportową) oraz takie, które nie wpływają na wysokość kapitału akcyjnego (tzw. akcje […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, a kiedy takiej zgody nie potrzeba?

Zakres kategorii danych osobowych jakie mogą być przetwarzane przez pracodawcę jasno określa art. 22 (1)  ust. 1 Kodeksu pracy. Według wspomnianego przepisu, pracodawca żąda od kandydata na pracownika odpowiednio:   • imienia (imion) i nazwiska;  • daty urodzenia;  • danych kontaktowych wskazanych przez taką osobę;  • wykształcenia;  • kwalifikacji zawodowych;  • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.  Jeżeli więc […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanką pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych w najszerszy sposób. W zależności od konstrukcji zgody, możemy przetwarzać praktycznie dowolne kategorie danych osobowych w dowolnym celu. Po wejściu w życie RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych była często wręcz demonizowana, krążyło nieprawidłowe przeświadczenie, że na jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych, w tym […]

Czytaj dalej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić swoje przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. O ile przekształcenie może nastąpić tylko w spółkę jednoosobową, o tyle nic nie stoi to na przeszkodzie, by bezpośrednio po przekształceniu, do spółki dołączył kolejny wspólnik, czy to przez zakup udziałów w spółce przekształconej, czy przez jej dokapitalizowanie, zwiększając tym samym kapitał zakładowy spółki. […]

Czytaj dalej
Call Now Button