Czy możemy żądać od pracownika dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Pracodawca może żądać od pracownika okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W tym miejscu trzeba pamiętać, że dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport, nie jest nim natomiast np. prawo jazdy. W kodeksie pracy przewidziana jest możliwość weryfikacji dokumentów przez pracodawcę, jeżeli jej celem jest potwierdzenie czy podane przez kandydata do pracy czy pracownika dane osobowe […]

Czytaj dalej

Czy możemy kserować/skanować dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość?

O ile możemy weryfikować podane przez pracownika dane osobowe w oparciu o okazany przez niego dokument potwierdzający tożsamość, o tyle nie ma podstaw w przepisach do kserowania lub skanowania takich dokumentów. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty lub paszport, nie jest nim np. prawo jazdy. Wyjątek od […]

Czytaj dalej

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

W 2016 roku zaszły spore zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych, które ułatwiły i przyspieszyły procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Procedura ta określana jest mianem systemu sprzeciwowego. Zanim rozpoczniemy procedurę, warto zweryfikować, czy dany znak towarowy może w ogóle uzyskać prawo ochronne. Podstawową ale nie jedyną kwestią jest tu konieczność spełnienia dwóch kryteriów […]

Czytaj dalej

Nieuczciwa konkurencja w biznesie

Niestety z nieuczciwą konkurencją nasi Klienci mają do czynienia stale. Kilka razy w miesiącu trafiają do nas informacje na temat podszywania się pod marki, produkty, czy też wprowadzania odbiorcy końcowego w błąd.   SPIS TREŚCI: Czym są czyny nieuczciwej konkurencji? Niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorstwa Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług Naśladownictwo produktów Pomawianie lub […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, a kiedy takiej zgody nie potrzeba?

Zakres kategorii danych osobowych jakie mogą być przetwarzane przez pracodawcę jasno określa art. 22 (1)  ust. 1 Kodeksu pracy. Według wspomnianego przepisu, pracodawca żąda od kandydata na pracownika odpowiednio:   • imienia (imion) i nazwiska;  • daty urodzenia;  • danych kontaktowych wskazanych przez taką osobę;  • wykształcenia;  • kwalifikacji zawodowych;  • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.  Jeżeli więc […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanką pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych w najszerszy sposób. W zależności od konstrukcji zgody, możemy przetwarzać praktycznie dowolne kategorie danych osobowych w dowolnym celu. Po wejściu w życie RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych była często wręcz demonizowana, krążyło nieprawidłowe przeświadczenie, że na jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych, w tym […]

Czytaj dalej
Call Now Button