Czy możemy żądać od pracownika dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Pracodawca może żądać od pracownika okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W tym miejscu trzeba pamiętać, że dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport, nie jest nim natomiast np. prawo jazdy. W kodeksie pracy przewidziana jest możliwość weryfikacji dokumentów przez pracodawcę, jeżeli jej celem jest potwierdzenie czy podane przez kandydata do pracy czy pracownika dane osobowe […]

Czytaj dalej

Czy możemy kserować/skanować dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość?

O ile możemy weryfikować podane przez pracownika dane osobowe w oparciu o okazany przez niego dokument potwierdzający tożsamość, o tyle nie ma podstaw w przepisach do kserowania lub skanowania takich dokumentów. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty lub paszport, nie jest nim np. prawo jazdy. Wyjątek od […]

Czytaj dalej

Przejście autorskich praw majątkowych – o czym należy pamiętać?

Z autorskimi prawami majątkowymi przedsiębiorcy mają do czynienia częściej niż mogłoby im się wydawać. W wielu przypadkach tam gdzie tworzony jest np. kod źródłowy, content na strony internetowe, czy np. materiały reklamowe – grafiki, logotypy etc., mamy do czynienia z tzw. dziełem, do którego jego twórca posiada właśnie autorskie prawa majątkowe, a więc uprawnienie do […]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji.

Stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zabronione. Prawodawca przewidział dwojaką odpowiedzialność za łamanie przepisów prawa; odpowiedzialność cywilna oraz odpowiedzialność karną.  Odpowiedzialność cywilna Przez odpowiedzialność cywilną należy rozumieć, możliwość wystąpienia przed sądem z powództwem cywilnym przeciwko osobie/podmiotowi stosującemu czyny niedozwolone, z żądaniem konkretnego zachowania w tym zadośćuczynienia finansowego […]

Czytaj dalej

Pięć mitów związanych ze znakami towarowymi

W tym wpisie przedstawię pięć mitów z którymi najczęściej spotykam się w mojej pracy zawodowej w kontakcie z klientami, których ogromna większość to przedsiębiorcy. SPIS TREŚCI: Rejestracja działalności gospodarczej powoduje taką samą ochronę, jak zastrzeżenie znaku towarowego Zastrzeżenie znaku daje monopol na posługiwanie się danym znakiem towarowym Zastrzeżenie znaku gwarantuje nam, że nikt nie podrobi […]

Czytaj dalej
Call Now Button