Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

W 2016 roku zaszły spore zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych, które ułatwiły i przyspieszyły procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Procedura ta określana jest mianem systemu sprzeciwowego. Zanim rozpoczniemy procedurę, warto zweryfikować, czy dany znak towarowy może w ogóle uzyskać prawo ochronne. Podstawową ale nie jedyną kwestią jest tu konieczność spełnienia dwóch kryteriów […]

Czytaj dalej

Pięć powodów, dla których warto zastrzec znak towarowy

Znaki towarowe odgrywają bardzo istotną rolę w obrocie gospodarczym i są bez wątpienia jednym z najważniejszych składników niemajątkowych każdej firmy. Znakiem towarowym jest – najogólniej rzecz ujmując — każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie w obrocie towarów jednego przedsiębiorcy od drugiego oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego […]

Czytaj dalej

Kontynuowanie działalności po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści: Sukcesja praw i obowiązków Przekształcenia a zawarte umowy cywilno-prawne Przekształcenie a zatrudnieni pracownicy Przekształcenie a procedura przetargowa Przekształcenie a dotychczasowy dorobek przedsiębiorcy Sukcesja praw i obowiązków Przekształcenie JDG jest szczególnym przypadkiem przekształcenia uregulowanego w kodeksie spółek handlowych, w ramach którego następuje zmiana podmiotowa przedsiębiorcy, a osoba fizyczna dokonuje faktycznie przekształcenia jedynie pewnej części […]

Czytaj dalej

Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Wspólnicy spółki płacą podatek od wypłacanych im dywidend, czyli wypłacanego im zysku wypracowanego przez spółkę oraz innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji może wystąpić tzw. podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych przez wspólników.  Co jednak istotne niniejsze […]

Czytaj dalej

Zalety i wady prowadzenia spółki z o.o.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców rozważa prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dużej mierze przyczynił się do tego „Polski Ład”, który sprawił, że spółka z o.o. stała się dużo bardziej atrakcyjna w prowadzeniu niż dotychczas. Jest również często atrakcyjniejsza od klasycznej jednoosobowej działalności gospodarczej. Każda działalność to osobna historia, a faktyczna opłacalność prowadzenia […]

Czytaj dalej
Call Now Button