Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić swoje przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. O ile przekształcenie może nastąpić tylko w spółkę jednoosobową, o tyle nic nie stoi to na przeszkodzie, by bezpośrednio po przekształceniu, do spółki dołączył kolejny wspólnik, czy to przez zakup udziałów w spółce przekształconej, czy przez jej dokapitalizowanie, zwiększając tym samym kapitał zakładowy spółki. […]

Czytaj dalej