Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR– wszystko, co musisz wiedzieć.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?    Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:    sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub   w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.  […]

Czytaj dalej