Czy możemy żądać od pracownika dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Pracodawca może żądać od pracownika okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W tym miejscu trzeba pamiętać, że dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport, nie jest nim natomiast np. prawo jazdy. W kodeksie pracy przewidziana jest możliwość weryfikacji dokumentów przez pracodawcę, jeżeli jej celem jest potwierdzenie czy podane przez kandydata do pracy czy pracownika dane osobowe […]

Czytaj dalej