Ponad 85 000 zł kary za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do UODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę w wysokości 85 588 zł. Decyzja PUODO wzbudza wiele kontrowersji i jest szeroko komentowana z kilku powodów. Przede wszystkim sprawa dotyczy ujawnienia danych osobowych z polisy ubezpieczeniowej. Dokument zawierał m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia […]

Czytaj dalej