Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Wspólnicy spółki płacą podatek od wypłacanych im dywidend, czyli wypłacanego im zysku wypracowanego przez spółkę oraz innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji może wystąpić tzw. podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych przez wspólników.  Co jednak istotne niniejsze […]

Czytaj dalej