Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Istotną cechą odróżniającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od JDG jest to, że za zobowiązania spółki z o.o. nie odpowiadają jej wspólnicy. Za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem odpowiada spółka, a w określonych przypadkach również członkowie zarządu.  Odpowiedzialność wspólników spółki sprowadza się do możliwości utraty zysku z prowadzonego biznesu czy ewentualnie innych świadczeń spełnionych na rzecz […]

Czytaj dalej