Kontynuowanie działalności po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści: Sukcesja praw i obowiązków Przekształcenia a zawarte umowy cywilno-prawne Przekształcenie a zatrudnieni pracownicy Przekształcenie a procedura przetargowa Przekształcenie a dotychczasowy dorobek przedsiębiorcy Sukcesja praw i obowiązków Przekształcenie JDG jest szczególnym przypadkiem przekształcenia uregulowanego w kodeksie spółek handlowych, w ramach którego następuje zmiana podmiotowa przedsiębiorcy, a osoba fizyczna dokonuje faktycznie przekształcenia jedynie pewnej części […]

Czytaj dalej