Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus znów aktywne. Czy czeka nas nowa fala pozwów w 2016 r.?

Do naszej Kancelarii zgłosiło się już kilku pierwszych klientów, którzy otrzymali propozycje ugody ze strony Pana Jarosława Wagnera, prezesa łódzkiego Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Patronus. Niestety, jest wielce prawdopodobne, że w związku z ostatnią zmianą interpretacji przepisów (więcej tu) może to w konsekwencji oznaczać powtórkę z lat 2012-2013.

We wskazanym okresie Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus zajmowało się masowym wyszukiwaniem zapisów niezgodnych z prawem, tak zwanych klauzul niedozwolonych w regulaminach sklepów internetowych. Po ich odnalezieniu przedstawiciel stowarzyszenia kontaktował się za pośrednictwem poczty e-mail z propozycją ugody, tj. zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia w zamian za rzekome cofnięcie pozwów, które Stowarzyszenie skierowało do warszawskiego Sądu Okręgowego XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzekome, ponieważ zgodnie z prawem w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy (czyli np. regulaminu) za niedozwolone nie jest możliwe cofnięcie pozwu. O tym, że ugody takie nie mają praktycznie mocy prawnej, a także nie powinno się ich zawierać pisaliśmy tu. Ci, którzy nie ulegli szantażom, zostali pozwani, natomiast Ci, którzy zapłacili, ponieśli koszty nie tylko ugody, ale i czasami późniejszych spraw skierowanych do sądu mimo zawartej ugody.

Konsekwencją powyższego był fakt, że warszawski SOKiK dosłownie zalała fala pozwów od różnego rodzaju stowarzyszeń „prokonsumenckich”, w tym przede wszystkim od Stowarzyszenia Ochrony Konsumnetów Patronus. W sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię, większość naszych Klientów wygrała ze wspomnianym Stowarzyszeniem. Niestety, zmiana prawa, o której mowa powyżej, uniemożliwia skuteczne skorzystanie z głównej linii obrony. Jednocześnie otwiera ona drogę stowarzyszeniom do pozywania przedsiębiorców na tych samych zasadach, co wcześniej, jednakże ze znacznie większą szansą wygrania takich spraw. Przypomnijmy, że poprzednia batalia z przedsiębiorcami, o ile była w większości przegrana przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumnetów Patronus, to nie spowodowała właściwie żadnych konsekwencji finansowych dla samego Stowarzyszenia (koszty sądowe były niemożliwe do ściągnięcia).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedsiębiorcy w tym głównie sklepy internetowe, jeszcze bardziej powinny zadbać o prewencję i poprawny regulamin, bez klauzul niedozwolonych. Natomiast w przypadku pozwu, koniecznie trzeba na niego odpowiedzieć, o czym pisaliśmy tu.

Konrad Cioczek

Partner Zarządzający

ENSIS Kancelarii Doradztwa Prawnego

Cioczek & Szajdziński S.C.

Call Now Button