RODO I Ochrona danych osobowych

Od blisko 10 lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (dawniej GIODO, obecnie RODO – GDPR). Przeprowadzamy audyty, tworzymy wymaganą przez RODO – GDPR dokumentację, wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych, obsługujemy incydenty i zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy usługę pełnego outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych. Reprezentujemy naszych Klientów nie tylko przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie kontroli, ale także w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.  

 

Zapewniamy wsparcie w audycie systemów informatycznych, przeprowadzania testów penetracyjnych, weryfikacji bezpieczeństwa programów, serwisów i aplikacji. 

Usługi przez nas świadczone mają charakter kompleksowy, Twoja rola ograniczona jest do niezbędnego minimum związanego z zapoznaniem się ze stworzonymi procedurami, dokumentacją, jej podpisaniem oraz stosowaniem.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in:

Audyt weryfikujący wymagania przedsiębiorstwa w związku z przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO – GDPR), w tym audyt systemów i komunikacji informatycznej

Sporządzenie analizy ryzyka

Opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO – GDPR z uwzględnieniem charakterystyki Twojej Firmy

Stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityk ochrony danych, polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.

Tworzenie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pomoc w stworzeniu lub dostosowaniu już istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR

Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych (ADO), Inspektorów Ochrony Danych  (IOD) oraz pracowników firm, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych

Weryfikację procedur wdrożonych przez inne kancelarie i firmy

Przejęcie roli Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Wspieramy w przypadku kontroli prowadzonej przez urzędników Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przeprowadzamy audyt przed kontrolą oraz eliminujemy istniejące braki. 

Zapewniamy usługę Inspektora Ochrony Danych w zgodzie z RODO, a co za tym idzie przejęcie każdego aspektu związanego z ochroną danych osobowych w Twojej organizacji.

Obszar naszej pomocy obejmuje:

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button