Przekształcanie lub restrukturyzacja spółek

Zapewniamy wsparcie w procesie przekształcenia spółek prawa handlowego. Proponujemy pomoc w doborze najkorzystniejszych form prawnych prowadzonej działalności. Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu prawnego oraz podatkowego, dzięki czemu wskazujemy korzyści i ryzyka związane z prowadzeniem działalności w określonej formie prawnej. Zapewniamy kompleksowe przeprowadzenie przekształcenia spółki m.in. poprzez:

Przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów spółki w tym uchwał, wniosków, oświadczeń

Sporządzenie poprawnej umowy powołującej nowy podmiot

Współpracę z rekomendowaną kancelarią notarialną

Reprezentację podczas czynności notarialnych

Współpracę z biegłym rewidentem

Współpracę z doradcą podatkowym

Współpracę z firmą księgową

Poprowadzenie czynności rejestrowych

Przeprowadzenie oraz nadzór nad procesem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Pełną reprezentacją przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)

Zapewniamy kompleksową obsługę przekształcenia oraz bieżące doradztwo dotyczące funkcjonowania przekształconej spółki, bieżących spraw związanych z jej działalnością, a także doradztwo w zakresie spraw pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych. 

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button