Sporządzanie polityki plików cookies

Tworzymy dedykowane polityki plików cookies wraz ze szczegółową instrukcją ich zastosowania na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych. Wskazujemy szczegółowy sposób wykorzystania technologii plików cookies, a także treść alertów i powiadomień, o które muszą zostać przekazane do użytkowników stron internetowych i aplikacji. 

Opieramy się na przepisach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także na krajowych przepisach dotyczących prawa telekomunikacyjnego. 

Przygotowane przez nas dokumenty szyte są na miarę, a to oznacza, że nie wymagają żadnej ingerencji z Twojej strony, poza zamieszczeniem ich we wskazanych przez nas miejscach na stronie lub w aplikacji.  

Współpracując z doświadczonymi tłumaczami, tworzymy dokumenty we wszystkich językach świata.

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button