Ogólne Warunki Świadczenia Usług Turystycznych (OWŚUT)

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz tworzeniem Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych (OWŚUT) dla organizatorów turystyki, a także podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (PUNPUT).  

Tworzone przez nas dokumenty dostosowane są do obowiązującego prawa, a także stanu faktycznego obowiązującego w Twojej organizacji. 

Zapewniamy monitorowanie OWŚUT zapewniające zgodność z prawem. Raz w miesiącu przesyłamy raport w ramach którego informujemy o aktualności przygotowanego przez nas dokumentu. W przypadku podejrzenia pojawienia się w dokumentacji zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem lub takich, które miałyby znamiona klauzul niedozwolonych, eliminujemy zapisy i przesyłamy uaktualniony dokument do naszego Klienta. 

Tworzymy lub analizujemy i modyfikujemy OWŚUT do zawierania umów drogą elektroniczną, wszędzie tam gdzie nasi Klienci oferują sprzedaż imprez turystycznych on-line. 

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button