Obsługa relacji z konsumentami i kontrahentami

W naszej codziennej pracy wspieramy naszych Klientów w relacjach z konsumentami (B2C) oraz kontrahentami (B2B). 

Pomagamy rozwiązać spory z konsumentami, tworzymy umowy z poszanowaniem praw konsumentów oraz maksymalnym zabezpieczeniem interesów naszych Klientów.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących reklamacji wynikającej z rękojmi oraz gwarancji zarówno na etapie polubownym jak i w przypadku postępowań sądowych. Udzielamy porad prawnych, wydajemy opinie, tworzymy i opiniujemy umowy wykorzystywane w obrocie B2C. 

W relacjach między przedsiębiorcami dbamy o interesy naszych Klientów wspierając ich na etapie tworzenia oraz opiniowania umów, reprezentacji w przypadku prowadzonych negocjacji, a także w razie wystąpienia sporów sądowych. 

Doradzamy najskuteczniejsze rozwiązania pozwalające zapobiegać sporów, a w razie ich wystąpienia, skuteczną egzekucję praw naszych Klientów. 

Pomagamy w dochodzeniu wierzytelności na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami I i II instancji, a także Sądem Najwyższym.  

Mamy bogate doświadczenie w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także w sporach na tle prawa gospodarczego.

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button