Obsługa przedsiębiorstw

Od początku naszej działalności obsługujemy wyłącznie przedsiębiorców, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe w tym te notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pomagamy w powoływaniu nowych podmiotów, przekształceniach już istniejących spółek jak i ich bieżącej obsłudze. Doskonale rozumiemy wymagania naszych Klientów, a także znamy potencjalne zagrożenia przed jakimi stają na co dzień. 

Konstruujemy oraz opiniujemy umowy, kontrakty, statuty, regulaminy oraz inne dokumenty prawne, uczestniczymy w negocjacjach reprezentując naszych Klientów.  

Prowadzimy windykację należności na etapie polubownym, sądowym, a także nadzór nad prowadzoną egzekucją. Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi I i II instancji, a także Sądem Najwyższym, reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, tworzymy oraz przekształcamy spółki prawa handlowego, zapewniamy pomoc przy reorganizowaniu przedsiębiorstwa i jego optymalizacji.   

Naszym Klientom pomagamy w sposób kompleksowy zapewniając zaufane wsparcie notarialne, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, księgowości, rzeczników patentowych.  

Zapewniamy szybki kontakt, skuteczną reakcję, pomoc świadczoną również w siedzibie naszych Klientów. 

Obszar naszej pomocy obejmuje:

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button