Bieżąca obsługa przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek osobowych i kapitałowych na najwyższym poziomie, w ramach stałej lub doraźnej pomocy prawnej. Zapewniamy wsparcie poprzez udzielanie konsultacji i doradztwa prawnego, reprezentacji w kontakcie z Twoimi klientami i kontrahentami, administracją publiczną oraz sądami I i II instancji, a także Sądem Najwyższym.

Udzielamy porad, tworzymy oraz opiniujemy umowy regulujące stosunki z klientami i kontrahentami, zabezpieczając tym samym w najwyższym stopniu Twoje interesy. Doradzamy w zakresie prawa gospodarczego. Równocześnie jesteśmy świadomi, że obsługa prawna firm, to również inne gałęzie prawa, nieodłącznie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, oraz prawa upadłościowego i naprawczego.  Dochodzimy wierzytelności w imieniu naszych Klientów na drodze polubownej oraz sądowej. Nadzorujemy postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne. Monitorujemy oraz zabezpieczamy wierzytelności naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami!

Call Now Button