Przekształcenie JDG w spółkę

Przekształcamy jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki z o.o. oraz inne spółki kapitałowe. Oferujemy kompleksowe doradztwo i pełną obsługę prawną całego procesu. Analizujemy szczegółowo każdy przypadek i doradzamy najlepsze rozwiązania pod kątem optymalizacji podatkowej, zabezpieczenia majątku oraz innych aspektów prowadzenia działalności biznesowej. W ten sam sposób przekształcamy również spółki cywilne.

W skład naszych usług wchodzi m.in.:

szczegółowa analiza sytuacji prawnej Klienta,

wskazanie najbardziej korzystnych wariantów przekształcenia JDG w spółkę z o.o. lub inną spółkę kapitałową,

przygotowanie korzystnej i bezpiecznej umowy spółki,

opracowanie uchwał, oświadczeń, wniosków etc.,

przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rejestracji w KRS,

reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym i przeprowadzanie wszelkich czynności rejestrowych,

współpraca z renomowaną kancelarią notarialną na korzystnych warunkach finansowych.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę można przeprowadzić na kilka różnych sposobów, a każdy z nich powoduje inne konsekwencje prawne i księgowe. Szczegóły takiej operacji poprzedzamy staranną analizą i dostosowujemy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zawsze też dokładnie omawiamy korzyści i ew. ryzyka z Klientem. Podejmując współpracę z ENSIS, masz gwarancję rzetelnej informacji, zachowania uzgodnionej ceny oraz najwyższych standardów obsługi.

Zapytaj nas, co zyskasz, przekształcając JDG w spółkę