Propozycja ugody od Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów PATRONUS

W ostatnim wpisie informowaliśmy o reaktywacji działalności Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów PATRONUS (więcej tu). Dzisiaj prezentujemy jedną z propozycji, jaką otrzymał nasz Klient. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku spraw dotyczących stosowania we wzorcach umów, zapisów ograniczających prawa konsumentów, a więc tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych), uprawnionym do złożenia powództwa jest każdy potencjalny klient sklepu internetowego. Wspomniane oznacza, iż aby ugoda była skuteczna musiałaby być zawarta z każdym potencjalnym klientem sklepu internetowego.  Jak łatwo się domyślić, zawarcie tego typu ugody z przyczyn technicznych jest niemożliwe.

Więcej o ugodach w sprawach związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych, można przeczytać w jednym z naszych wcześniejszych wpisów.

Oto przykładowe wezwanie, sporządzone w lutym 2016 roku, przez Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów PATRONUS:

Scan0001 (Small)

Scan0002 (Small)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button