Ochrona danych osobowych GIODO i RODO

Od blisko 6 lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (GIODO – RODO). Przeprowadzamy audyty, tworzymy wymaganą dokumentację, wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych, dokonujemy zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przygotowujemy dokumentację zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zapewniamy usługę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych  w zgodzie z RODO

Usługi przez nas świadczone mają charakter kompleksowy, Twoja rola ograniczona jest do minimum związanego z zapoznaniem się z dokumentacją oraz jej podpisaniem.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:

  • audyt weryfikujący wymagania przedsiębiorstwa w związku z przepisami dot. ochrony danych osobowych i GIODO w tym audyt systemów i komunikacji informatycznej,
  • opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych GIODO i RODO z uwzględnieniem charakterystyki Twojej Firmy,
  • stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.,
  • tworzenie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • dokonanie zgłoszenia wymaganej liczby zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
  • pomoc w stworzeniu lub dostosowaniu już istniejących stron www sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych i GIODO,
  • przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych (ADO), Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Inspektorów Ochrony Danych  (IOD) oraz pracowników firm, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat szkoleń.
  • weryfikację procedur wdrożonych przez inne kancelarie i firmy.

Wspieramy w przypadku kontroli prowadzonej przez urzędników GIODO. Przeprowadzamy audyt przed kontrolą oraz eliminujemy istniejące braki.

Zapewniamy usługę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych  w zgodzie z RODO

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!