Prosta spółka akcyjna – najważniejsze informacje

Polski ustawodawca po raz pierwszy od około 20 lat postanowił dokonać poważnych zmian  w kodeksie spółek handlowych, poszerzając dotychczas niezmieniony katalog spółek o „całkowicie nowy” podmiot. Jest nim prosta spółka akcyjna, która swoim kształtem przypomina hybrydę dotychczasowych spółek kapitałowych tj. spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wzbogaconą o elementy cechujące spółkę osobową.   W uzasadnieniu do […]

Czytaj dalej

Equity crowdfunding, a zarządzanie spółką z wieloma wspólnikami/akcjonariuszami.

Jakie zagrożenia mogą się pojawić?    Zagrożenia wynikające z posiadania większej ilości udziałowców (spółka z o.o.) są znacznie większe, niż w przypadku posiadania większej ilości akcjonariuszy (spółka akcyjna). Decydując się na oddanie części udziałów lub akcji w ręce inwestorów musimy pamiętać o tym, aby nie oddać zbyt dużo. Mogłoby się to wiązać z utratą władzy […]

Czytaj dalej

Dane osobowe w rekrutacji

Jakie dane osobowe można pobierać od kandydata do pracy, w jakiej formie je pobierać, w jaki sposób żądać ich potwierdzenia, jak weryfikować czy są zgodne z rzeczywistością?    Od kandydatów pracodawca może pobierać następujące kategorie danych osobowych:    imię (imiona) i nazwisko;  datę urodzenia;  dane kontaktowe wskazane przez osobę;  wykształcenie;  kwalifikacje zawodowe;  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  […]

Czytaj dalej

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych

Klauzule niedozwolone to zapisy, których przedsiębiorcy nie mogą stosować w obrocie z udziałem konsumentów, w przypadku jeżeli zawierają z nimi umowy, które nie podlegają bezpośredniej negocjacji. Umowami, które nie podlegają negocjacji (fachowo w przepisach  określanymi jako tzw. umowy adhezyjne), są m.in. regulaminy sklepów czy serwisów internetowych. W praktyce trudno sobie wyobrazić, aby każdy klient sklepu […]

Czytaj dalej

Jak przygotować spółkę do emisji udziałów lub akcji w ramach crowdfundingu inwestycyjnego?

Zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej (oraz komandytowo akcyjnej), pozyskanie inwestorów może nastąpić poprzez emisję nowych udziałów lub akcji lub też sprzedaż dotychczas posiadanych udziałów lub akcji. Sposób działania uzależniony jest od preferencji osób poszukujących inwestora, jednak zawsze będzie się on sprowadzał do konieczności „oddania” części swojej spółki inwestorowi. W większości przypadków pozyskiwanie inwestorów przez […]

Czytaj dalej

Crowdinvesting/equity crowdfunding — finansowanie udziałowe

Czym jest crowdinvesting?    Crowdinvesting lub equity crowdfunding, czasami zwany również crowdfundingiem inwestycyjnym lub crowdfundingiem udziałowym, to stosunkowo nowe zjawisko w polskich realiach. W krajowych przepisach nie ma bezpośredniej definicji tego typu przedsięwzięcia. W praktyce to jednak nic innego jak finansowanie społecznościowe firm na etapie ich rozwoju, w ramach którego potrzebny kapitał pochodzi od wielu (a […]

Czytaj dalej
Call Now Button