List otwarty do Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W ostatnich dniach Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Pan Cezary Kaźmierczak, opublikował list otwarty do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. List można znaleźć m.in. na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (link). We wspomnianym liście Pan Prezes Cezary Kaźmierczak domaga się od Prezesa UOKiK zajęcia stanowiska w sprawie działań, a właściwie ich braku, w stosunku […]

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym – 5 punktów o których trzeba pamiętać.

Każdy kto pobiera i wykorzystuje dane osobowe zobowiązany jest do ich przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez przetwarzanie danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych należy rozumieć wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji w tym ich przechowywanie, wykorzystywanie do zrealizowania zawartej umowy, czy wysyłania newslettera. Każdy z przytoczonych powyżej przykładów ma miejsce w […]

Czytaj dalej

[Case study] CrowdWay.pl czyli o tym jak zdobyć ponad 200 000 złotych na rozwój swojego projektu.

CrowdWay.pl to platforma oferująca crowdfunding inwestycyjny (udziałowy i dłużny), a więc finansowanie społecznościowe w oparciu o udział w inwestycji. Platforma bliska nam, ponieważ to właśnie nasza kancelaria była bezpośrednio odpowiedzialna za przygotowanie zaplecza prawnego CrowdWay.pl. Wspomniane dotyczyło m.in. umów inwestycyjnych, a także samego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprawa nie należała do najprostszych, ponieważ CrowdWay.pl […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja. Czym się różnią? Jak je stosować? Część II – Rękojmia

Podobnie, jak prawo do odstąpienia od umowy, także rękojmia jest uregulowana ustawowo, z tą jednak różnicą, że nie dotyczy tylko umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość ale również sprzedaży w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z treścią art. 556 Kodeksu cywilnego „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja. Czym się różnią? Jak je stosować? Część I – Odstąpienie od umowy

Bardzo często zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci nie rozróżniają tych trzech podstawowych uprawnień, a także związanych z nimi przywilejów i obowiązków. Biorąc pod uwagę trudny język prawniczy taka sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym, nie zmienia to jednak faktu, że warto te pojęcia rozumieć i wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy klient zgłasza określone roszczenie. […]

Czytaj dalej

5 najczęstszych błędów w sklepach internetowych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem okazję pomóc kilkuset sklepom internetowym w dostosowaniu ich do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Doceniając swobodę jaką pozostawiają swoim użytkownikom, sam również bywam klientem sklepów internetowych, korzystając z ich usług. Przez te wszystkie lata doświadczeń z e-commerce, zarówno zawodowo, jak i prywatnie, udało mi się zaobserwować 5 podstawowych błędów, […]

Czytaj dalej
Call Now Button