Lipiec 12

Beneficjent rzeczywisty – kim jest?

Od 13 lipca br. wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe i jawne założone przed 19 października 2019 r. będą miały obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych utworzonym nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uwaga, podmioty rejestrowane po 13 października 2019.

Październik 31

Nieznajomość prawa (e-commerce) szkodzi!

Nieznajomość prawa (e-commerce) szkodzi!

Paremia Ignorantia iuris nocet z łaciny „nieznajomość prawa szkodzi” to jedna z podstawowych zasad wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego. Zasada ta doskonale wpisuję się w trend panujący obecnie na rynku usług internetowych.