Kwi 10

Konsultacje dla Ministerstwa Rozwoju w sprawie ustawy o ochronie danych osobowych.

W czwartek 6 kwietnia 2017 r. mieliśmy przyjemność gościć w Ministerstwie Rozwoju w związku z planami wprowadzenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Ministerstwo Rozwoju będzie organem odpowiedzialnym za przygotowanie tekstu ustawy, która wprowadzi do polskiego porządku prawnego postanowienia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO.

W trakcie naszej wizyty zostaliśmy poproszeni o konsultacje, a także przygotowanie listy postulatów dotyczących jak największego uproszczenia obecnie obowiązujących przepisów. W ten sposób jako jedyna kancelaria w Polsce będziemy mogli podzielić się naszym praktycznym doświadczeniem, a co za tym idzie, będziemy mieli realny wpływ na brzmienie nowo tworzonej ustawy!

Przypominamy, że 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane oficjalne teksty następujących aktów prawnych składających się na reformę ochrony danych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. natomiast dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields