Outsourcing Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Podejmujemy się funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami. Przejęcie funkcji ABI przez specjalistów z naszej Kancelarii zapewnia możliwość zwolnienia Twojej Firmy z obowiązku dokonania zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz konieczności samodzielnego przygotowania procedur i nadzoru nad ich przestrzeganiem.. Zewnętrzny ABI to także zwolnienie Twojej Firmy z większości odpowiedzialności za poprawność przetwarzania danych osobowych i ich ochronę.

W ramach funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji zapewniamy m.in.:

  • szczegółowy audyt Twojej Firmy pod kątem pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych, w tym audyt systemów informatycznych,
  • audyt stron internetowych i innych kanałów pobierania danych osobowych,
  • raport po audycie w ramach którego wskazujemy wszystkie braki i sposoby ich wyeliminowania,
  • wprowadzenie w przedsiębiorstwie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a niekolidujących z codziennym funkcjonowaniem Twojej Firmy,
  • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji wewnętrznej w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
  • analizowanie dokumentacji w tym umów, kontraktów w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
  • szkolenia pracowników oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat szkoleń.
  • Kontakt z organami administracji publicznej w tym z urzędnikami z GIODO

Jako zewnętrzny ABI nie limitujemy czasu obsługi Twojej firmy, działamy stale, zapewniając Twojemu Przedsiębiorstwu pełnie bezpieczeństwa. Zewnętrzny ABI to ograniczenie Twojego udziału w procedurach związanych z przetwarzaniem danych osobowych do absolutnego minimum, tj. wyłącznie zawarcia umowy współpracy z naszą kancelarią.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!