Przekształcenie i Restrukturyzacja Spółek

ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna zapewnia wsparcie w procesie przekształcenia spółki prawa handlowego. Proponujemy pomoc w doborze najkorzystniejszych form prawnych prowadzonej działalności. Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu prawnego oraz podatkowego, dzięki czemu wskazujemy korzyści i ryzyka związane z prowadzeniem działalności w określonej formie prawnej.

Zapewniamy kompleksowe przeprowadzenie przekształcenia spółki m.in. poprzez:

  • przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów spółki w tym uchwał, wniosków, oświadczeń,
  • sporządzenie poprawnej umowy powołującej nowy podmiot,
  • współpracę z rekomendowaną kancelarią notarialną,
  • poprowadzenie czynności rejestrowych,
  • współpracę z biegłym rewidentem,
  • nadzór nad procesem rejestracji,
  • pełną reprezentacją przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Zapewniamy kompleksową obsługę przekształcenia oraz bieżące doradztwo dotyczące funkcjonowania przekształconej spółki, bieżących spraw związanych z jej działalnością, a także doradztwo w zakresie spraw pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!